Ciekawostki ze świata nauki

Współczesne metody obserwacji wstrząsów górotworu w kopalniach podziemnych i szacowania ich odczuwalności przez ludzi zamieszkujących tereny górnicze są zdominowane przez systemy sejsmologiczne. W systemach tych wykorzystuje się tradycyjne czujniki ruchu (drgań) takie jak sejsmometry, geofony i akcelerometry.

Rys. 1 Grawimetr gPhoneX posadowiony na platformie samopoziomującej i fundamencie betonowym na stanowisku w Katowicach

Grawimetr  to instrument stosowany do pomiarów przyśpieszenia siły ciężkości.