Trzęsienie ziemi na Słowacji w dniu 9.10.2023 odczuwalne na terenach Górnego Śląska

W dniu 9.10.2023 grawimetry pływowe GOG w Katowicach i Rybniku zarejestrowały silnie odczuwalne na terenach Górnego Śląska drgania wywołane trzęsieniem ziemi w Karpatach Słowackich (Fig.1). Wg. danych Europejsko-Śródziemnomorskiego serwisu sejsmologicznego (CSEM-EMSC), ognisko wstrząsu zlokalizowane było ok. 58 km w kierunku NNE od Koszyc na głębokości ok. 4 km (https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/earthquake.php?id=1563968W) i miało magnitudę M=5.0.


Fig. 1 Lokalizacja ogniska wstrząsu  na Słowacji (CSEM-EMSC)

 

W Katowicach drgania podłoża rozpoczęły się o godzinie 20:34:44 czasu lokalnego (18:34:44 UTC) i ich maksymalna intensywność wyrażona amplitudą przyspieszenia (PGAmax) wyniosła 5500mGali (Fig.2). Główna faza drgań podłoża trwała ok. 4 minuty a wtórna ok.3minuty. W Rybniku drgania podłoża rozpoczęły się o godzinie 20:23:51 czasu lokalnego (Fig.3). Ich maksymalna intensywność wyrażona amplitudą przyspieszenia (PGAmax)w głównej fazie wyniosła ok. 13000mGali. Główna faza drgań podłoża trwała ok. 4 minuty.

 


Fig. 2 Zapis drgań podłoża przez grawimetr gPhone1 w Katowicach

 


Fig. 3 Zapis drgań podłoża przez grawimetr gPhone2 w Rybniku