Oscylacje pola grawitacji wywołane przejściem frontu atmosferycznego Eunice nad Górnym Śląskiem, 20-21 luty 2022

W trakcie weekendu nad obszarem Śląska zachodziły znaczne ruchy powietrza wywołane przejściem frontu atmosferycznego Eunice. Zjawisko to zostało zarejestrowane przez czujniki grawitacji i ciśnienia atmosferycznego grawimetrów pływowych GOG w Katowicach i Rybniku. Pełne zmiany pola grawitacji w tym okresie na stanowisku w Katowicach ilustruje rys.1 (surowy zapis g).

 


Rys. 1 Zmiany pola grawitacji w Katowicach w okresie 19-21 luty 2022 z falami pływów luni-solarnych (dane surowe g)

 

W kulminacyjnym momencie przejścia frontu (okresu spadku ciśnienia), amplituda zmian pola grawitacji wyniosła 600 mGala a amplitudy przemieszczeń pionowych litosfery osiągały wartości +/-5 mm w Katowicach (rys.2) i +/-6 mm w Rybniku (dane g po filtracji).

Rys. 2 Oscylacje pola grawitacji (po usunięciu luni-solarnych fal pływowych - g corrected), ciśnienia atmosferycznego i ruchy pionowe litosfery zarejestrowane grawimetrem pływowym na stanowisku w Katowicach w okresie 19-21 luty, 2022.
(AK)