Ciekawostki ze świata nauki

W trakcie weekendu nad obszarem Śląska zachodziły znaczne ruchy powietrza wywołane przejściem frontu atmosferycznego Eunice. Zjawisko to zostało zarejestrowane przez czujniki grawitacji i ciśnienia atmosferycznego grawimetrów pływowych GOG w Katowicach i Rybniku.

W dniu 15.01.2022 na oceanie pacyficznym w rejonie archipelagu wysp Tonga (rys.1) nastąpił silny podmorski wybuch wulkanu.

Współczesne metody obserwacji wstrząsów górotworu w kopalniach podziemnych i szacowania ich odczuwalności przez ludzi zamieszkujących tereny górnicze są zdominowane przez systemy sejsmologiczne. W systemach tych wykorzystuje się tradycyjne czujniki ruchu (drgań) takie jak sejsmometry, geofony i akcelerometry.

Rys. 1 Grawimetr gPhoneX posadowiony na platformie samopoziomującej i fundamencie betonowym na stanowisku w Katowicach

Grawimetr  to instrument stosowany do pomiarów przyśpieszenia siły ciężkości.