Ciekawostki ze świata nauki

W dniu 9.10.2023 grawimetry pływowe GOG w Katowicach i Rybniku zarejestrowały silnie odczuwalne na terenach Górnego Śląska drgania wywołane trzęsieniem ziemi w Karpatach Słowackich (Fig.1). Wg. danych Europejsko-Śródziemnomorskiego serwisu sejsmologicznego (CSEM-EMSC), ognisko wstrząsu zlokalizowane było ok. 58 km w kierunku NNE od Koszyc na głębokości ok.

W dniu 6 lutego na terenach wschodniej Turcji i pogranicza z Syrią i Irakiem wystąpiła seria wstrząsów sejsmicznych o katastrofalnych skutkach dla powierzchni. Dwa z najsilniejszych energetycznie wstrząsów charakteryzowały się magnitudami o wartościach M=7.7 i 7.5. Położenie ognisk wstrząsów na mapie europejsko-śródziemnomorskiego portalu sejsmiczności EMSC (www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php) przedstawiono na Fig.1.

W trakcie weekendu nad obszarem Śląska zachodziły znaczne ruchy powietrza wywołane przejściem frontu atmosferycznego Eunice. Zjawisko to zostało zarejestrowane przez czujniki grawitacji i ciśnienia atmosferycznego grawimetrów pływowych GOG w Katowicach i Rybniku.

W dniu 15.01.2022 na oceanie pacyficznym w rejonie archipelagu wysp Tonga (rys.1) nastąpił silny podmorski wybuch wulkanu.

Współczesne metody obserwacji wstrząsów górotworu w kopalniach podziemnych i szacowania ich odczuwalności przez ludzi zamieszkujących tereny górnicze są zdominowane przez systemy sejsmologiczne. W systemach tych wykorzystuje się tradycyjne czujniki ruchu (drgań) takie jak sejsmometry, geofony i akcelerometry.

Rys. 1 Grawimetr gPhoneX posadowiony na platformie samopoziomującej i fundamencie betonowym na stanowisku w Katowicach

Grawimetr  to instrument stosowany do pomiarów przyśpieszenia siły ciężkości.